Thursday, December 25, 2008

Missbrukat Sverige

Det torde vara uppenbart att Sverige har misslyckats med de flesta av de mål som ett välfärdsland har.